Na het afronden van mijn Bachelor of Design heb ik een creative design agency opgezet. Hier ben ik naast ondernemer ook actief als artdirector

Als art director ben ik continu bezig met het neerzetten van slimme visuele concepten. Mijn interesses gaan echter veel dieper dan design alleen. Ik ben graag bezig met het creëren van vorm en taal op elke manier mogelijk. Zo verlies ik me in het schrijven van teksten, fotografeer ik veel en pak ik graag de kwast op.

Over mijn schilderijen

De werkwijze die ik toepas wanneer ik schilder staat in schril contrast ten opzichte van mijn art direction. Waar ik in design toepassingen zoek, werk ik in mijn autonoom werk intuïtief. Ik laat gevoel en emotie leiden. Ik zoek een constant dialoog op te zoeken tussen de vraag of kunst mooi moet zijn of indruk moet maken.

Over mijn autonome werk

Mijn fascinatie zit in de kleine details waar iedereen overheen kijkt. Dit kan zich soms uitten in een bepaald onderwerp voor een werk of een mooi materiaal. Ik laat het werk het medium bepalen. Ik geloof niet in vaste vormen of formaten. Wanneer je naar mijn werk kijkt zal je altijd een dialoog zien tussen het esthetische en het overweldigende. Moet kunst mooi zijn of indruk maken?

After completing my Bachelor of Design, I build my creative design agency. Here I am not only an entrepreneur, but I am also active as an art director.

As an art director I am continuously working on creating smart visual concepts. However, my interests go much deeper than design alone. I enjoy creating form and language in every way possible. I lose myself in writing texts, I photograph a lot and I like to pick up the brush to paint.

About my paintings

The method I apply when I paint is in sharp contrast to my art direction. In design my focus is to integrate the work into the product and target group. However, in my autonomous work I work intuitively. I let feeling and emotion lead. I am looking for a constant dialogue between the question of whether art should be beautiful or make an impression.

About my autonomous work

My fascination lies in the small details that everyone overlooks. This can sometimes be expressed in a certain subject for a work or a beautiful material. I let the work determine the medium. I don’t believe in fixed shapes or sizes. When you look at my work you will always see a dialogue between the aesthetic and the overwhelming. Should art be beautiful or make an impression?