4x4x4

Kaarten met tijd en datum
Gebundeld in papieren kaartenbak

Cards with time and date
Bundled in paper card box

 

In een drang om het moment vast te leggen volgde ik mezelf in vier dagen, vanaf 4 uur, 4x in het uur. Een zoektocht naar het nú. Wanneer de timer ging forceerde ik mezelf het moment vast te leggen; ook wanneer het moment ongeschikt was. Zo legde ik onder andere het begin van een ontslaggesprek vast.

De uitkomst; 64 kaarten waarin mijn leven zich in vier dagen ontvouwd. Door het toevoegen van tijd en datum krijgt de foto opeens een plek in het geheel. Ik verzamelde alle kaarten en bundelde deze in een kleine papieren kaartenbak waar deze tijd en datum uitstaken. Zo kan de kijker zelf beslissen of het voor hem om het beeld of de tijd gaat. Of natuurlijk de samenwerking van beiden.

In an urge to capture the moment, I followed myself for four days, from 4 am, 4 times in an hour. A search for the now. When the timer rang I forced myself to capture the moment; even when the moment was unsuitable. For example, I recorded the start of a dismissal interview.

The answer; 64 cards in which my life unfolded in four days. By adding time and date, the photo suddenly gets a place in the whole. I collected all the cards and bundled them into a small paper card box where the time and date stuck out. This allows the viewer to decide for himself whether he wants to view the image or the time. Or, of course, both.